Ważnym etapem na drodze do otrzymania pozwolenia na budowę, jest wystawienie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o wydanie takiego dokumentu składa się do prezydenta miasta, wójta lub burmistrza. Odpowiednio wypełniony i kompletny, powinien zawierać informacje o terenie – przede wszystkim jego granicach, wraz z dołączoną mapą zasadniczą. Poza tym trzeba określić jakie funkcje będzie miało zagospodarowanie terenu, a także wyczerpująco opisać w jaki sposób będzie on wykorzystany.

Trzeba zdecydować się jakie będzie zapotrzebowanie na wodę i energię naszego domku jednorodzinnego, a także określić w jaki sposób będą magazynowane i odprowadzane ścieki. Oczywiście do takich deklaracji trzeba dodać oświadczenia odpowiednich przedsiębiorstw dostarczających media, że aktualne uzbrojenie działki pozwoli na pełna realizację projektowanego obiektu. Dodatkowo, wymagane jest wynajęcie geodety, który dokona aktualizacji mapy zasadniczej naszej działki. Po złożeniu wniosku nie powinniśmy czekać dłużej niż 2 miesiące na decyzje.