Najważniejszym dokumentem, który trzeba uzyskać by zacząć budować dom jest pozwolenie na budowę, jednak są też domki bez pozwolenia, tylko oczywiście musimy mieć świadomość że dom bez pozwolenia ma pewne ograniczenia a jakie dowiecie się w miejscu dom bez pozwolenia wrocław. Do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia potrzebna jest decyzja określająca warunki zabudowy, a także plan budowlany zawierający projekt architektoniczno-budowlany, oraz geotechniczne warunki posadowienia, wraz z badaniami geologiczno-inżynierskimi. Po złożeniu wniosku, rozpocznie się również postępowanie mające określić w jaki sposób budowla będzie oddziaływać na środowisko. Jeżeli wszystko będzie w porządku starosta wyda pozwolenie.

Nie jest ono jednak jeszcze prawomocne. Dopiero po 14 dniach od daty decyzji, jeżeli w tym czasie nikt nie zgłosi swoich zastrzeżeń orzeczenie się uprawomocnia. Po uzyskaniu pozwolenia mamy 3 lata by zacząć pracę na działce, w przeciwnym razie decyzja traci ważność. Jeżeli postanowienie starosty będzie negatywne, również jest nieprawomocne przez 14 dni, i możemy się od niego odwołać. Jeśli to kroki nie przynoszą skutków, prawo zapewnia nam dodatkowe 30 dni na wniesienie sprawy do sądu administracyjnego.